33 829 75 90

Znajdź nas na:

Historia


Kiedyś... ...i dziś

Instalacja wraz ze składowiskiem zajmuje obszar ok 50 ha i zlokalizowany jest we wschodniej części miasta Bielska-Białej w dzielnicy Lipnik, na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu, gdzie odpady deponowane były od lat 60-tych XX wieku.

Od 1991 r. gospodarką odpadami ( tj odbiorem i unieszkodliwianiem) na terenie miasta Bielska-Białej zajmował się Zakład Oczyszczania Miasta jako zakład budżetowy Gminy Bielsko-Biała.

W 2001 roku władze miasta Bielska-Białej podpisały umowę ze spółką ASMABEL należąca do firmy SITA Polska i powstała firma SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., która zajęła się odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego.

16 lipca w 1999 roku. Rada Miejska Bielska-Białej Uchwałą nr XVI/182/99 wyraziła wolę utworzenia spółki akcyjnej pod firmą „ Zakład Gospodarki Odpadami” , której przedmiotem działalności będzie przede wszystkim budowa, utrzymanie i eksploatacja składowiska odpadów oraz obiektów służących do wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów.

W dni 10 stycznia 2000 roku nastąpiło zarejestrowanie Spółki w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, a od 1 lutego 2000 r. Spółka rozpoczęła realizację zadań gospodarczych , do których została powołana.

Spółka została wyposażona przez akcjonariusza głównie w składowisko odpadów (wniesione w postaci aportu) eksploatowanego od 1960 r. Jego żywotność była przewidziana na okres do 2002/2003 roku. Z tego też powodu, przed Spółką stanęły dwa zadania: budowa nowego sektora składowiska odpadów wraz z instalacjami służącymi do minimalizowania ilości odpadów oraz rekultywacja starego składowiska.

W czerwcu 2003 roku Spółka oddała do eksploatacji nowy I sektor składowiska odpadów. Również w tym okresie postanowiono, iż nowa inwestycja nie tylko może , ale i powinna służyć zarówno mieszkańcom Gminy Bielsko-Biała, jak i mieszkańcem gmin powiatu bielskiego.

Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej podjął działania zmierzające do uzyskania środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pod nazwą „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego”

Po uzyskaniu środków z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności – przystąpiono do realizacji inwestycji i na dotychczas niezagospodarowanym terenie zaczęto dynamicznie realizować zaplanowane inwestycje. Budowa zakładu trwała od 2008 do 2012 roku i obecnie Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej jest jednym z najnowocześniejszych zakładów do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce, posiadającym status RIPOK-a, tzw. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Posiada dużą moc przerobową linii technologicznych sortowniczej na poziomie 70 000 Mg/rok, linii do kompostowania na poziomie 28 000 Mg/rok, spełnia wymogi najlepszych dostępnych technologii (tzw.BAT). Zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, opakowaniowych i wydzielenie z nich surowców nadających się do odzysku, umożliwia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych, ulegających biodegradacji. W ramach tej inwestycji wybudowano również składowisko o pojemności 614 000 m3, co umożliwia przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat.
Dzięki zastosowaniu nowych technologii możliwe jest odzyskiwanie wielu rodzajów frakcji materiałowych, co pozwala na ograniczenie deponowanych na składowisku odpadów poprocesowych do poziomu ok. 30% z całego strumienia odpadów przyjmowanych do zakładu.

Bardzo ważnym aspektem jest również fakt, że stworzone zostały nowe miejsca pracy dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic dające pewne i stabilne zatrudnienie. Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej stara się aby zakład postrzegany był przez mieszkańców jako nowoczesne przedsiębiorstwo zajmujące się w sposób uporządkowany gospodarką odpadami w swoim regionie.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij