33 829 75 90

Znajdź nas na:

Technologia Przetwarzania Odpadów

Zakład został oddany do użytku w maju 2012r. w sposób kompleksowy i optymalny zagospodarowuje odpady z obszaru zamieszkałego przez około 270 tys. mieszkańców. Nowy Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej przetwarza odpady, odzyskuje surowce wtórne oraz unieszkodliwia na składowisku pozostałości poprocesowe.

Co dzieje się z odpadami, które trafiają do ZGO?

W pierwszej kolejności, w budynku wagowym, są one ważone i ewidencjonowane,
a następnie kierowane do odpowiednich miejsc w Zakładzie w celu poddania ich odpowiednim procesom:

                 
WAGA                                                                                        SORTOWNIA

Sortownia

Jedną z integralnych części Zakładu stanowi zautomatyzowana Sortownia. Strumień odpadów trafia na ciąg wyspecjalizowanych separatorów, dzięki którym możliwe jest wydzielenie kilkunastu frakcji surowców wtórnych, a tym samym otrzymanie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku. Ze strumienia odpadów , które trafiają do sortowni zapewniony jest odzysk takich surowców jak papier, karton, folia, PET z podziałem na kolory, opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pack, żelazo, aluminium, tworzywa sztuczne takie jak PP, PE, PS, HDPE.

Sortownia odpadów o przepustowości 70 000 Mg/rok w systemie dwuzmianowym jest wyposażona w linię technologiczną przystosowaną do segregacji selektywnie zebranych odpadów takich jak: tworzywa sztuczne, papier, pozostałości po segregowaniu, jak również zmieszanych odpadów komunalnych. Linia składa się m.in. z:
 

 • rozrywarki do worków, której zadaniem jest rozerwanie worków i uwolnieniw ich zawatości bezpośrednio na automatyczną linię,
 • kabiny wstępnej segregacji, gdzie wybierane jest szkło oraz duże przedmioty mogące zakłócić działanie linii technologicznych,
 • sita bębnowego, rozdzielającego odpady na 3 frakcje (0-80mm, zawierająca odpady biodegradowalne, która kierowana jest do kompostowni, 80-300mm, zawierającą surowce o charakterze wtórnym, które kierowane są na ciąg separatorów elektrycznych oraz frakcję powyżej 300mm, która zawiera przede wszystkim duże fragmenty materiałów foliowych).
 • 8 separatorów optopneumatycznych które w automatyczny sposób sortują: tworzywa sztuczne (PET biały, niebieski i zielony, PE/PP, folię) papier, kartoniki oraz frakcję wysokoenergetyczną do produkcji paliwa RDF.
 • separatowa balistycznego, który rozdziela frakcję na lekką (np. folię) oraz cięzką (PET, PP, HDPE, PS, opakowania wielomateriałowe).
 • separatora metali Fe oraz metali ALU dzięki którym na linii odzyskuje się metale żelazne i nieżelazne,
 • kabiny doczyszczającej,
 • kabiny frakcji >300 mm
 • prasy belującej

Linia do sortowania szkła

W 2016 roku uruchomiona została linia do sortowania szkła. Dzięki zastosowaniu linii możliwe jest segregowanie szkła opakowaniowego na szkło transparentne oraz kolorowe oraz doczyszczenie z licznych wtrąceń dostarczonego szkła.

Kompostownia

Kolejnym ważnym ogniwem zakładu jest Kompostownia. Na halę przyjęcia odpadów biodegradowalnych trafiają  selektywnie zebrane odpady bio i zielone oraz frakcja 0-80 z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, które po przejściu przez kabinę wstępnej segregacji, gdzie wyciągane są z nich odpady niepożądane tj. folia, tworzywa, szkło i inne, poddawane są tlenowemu procesowi rozkładu, który dzieli się na dwa procesy. Pierwszy to intensywny, trwający około 4 tygodnie, zautomatyzowany proces kompostowania w 15 zamkniętych bioreaktorach z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego.

Drugi to proces dojrzewania w systemie pryzmowym  w hermetycznie zamkniętej hali dojrzewania kompostu. Kompostownia odpadów biodegradowalnych posiada możliwości techniczne na poziomie 28 000 Mg/rok. Procesowi kompostowania podlegają zarówno selektywnie zebrane odpady bio i zielone oraz frakcja 0-80 z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Powietrze poprocesowe z procesu kompostowania jest ujmowane i oczyszczane dwustopniowo: na płuczce i filtrze biologicznym, co służy neutralizacji uciążliwych zapachów towarzyszących temu procesowi  KOMPOSTOWNIA

Pozostałe instalacje:

 1. Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 400 Mg/rok.
 2. Stanowisko kruszenia i przetwarzania odpadów budowlanych o przepustowości3 700 Mg/rok.
 3. Magazyn dla odpadów niebezpiecznych wysegregowanych.
 4. Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni.

Składowisko

Na terenie zakładu znajduje się stare składowisko, które było eksploatowane od lat 60 –tych XX w. Zostało ono zamknięte i poddane rekultywacji w 2010 roku. Celem tych prac było ograniczenie przedostawania się wód opadowych do bryły składowiska, tym samym ograniczenie strumienia odcieków ze zrekultywowanego składowiska. Zabezpieczono także środowisko zewnętrzne od składowanych odpadów, zapobiegając i likwidując negatywne oddziaływanie, jak: emisja lekkich frakcji, grzybów, zarazków. Powstający gaz wysypiskowy wewnątrz składowiska jest ujmowany poprzez system studni i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

Nowe składowisko składa się z dwóch sektorów. Pierwszy sektor Jest to miejsce, w którym znajdują się odpady z terenu Bielska-Białej, które trafiały tam od 2003 do połowy 2010 roku. W tamtym czasie do bielskiego zakładu przyjeżdżały zmieszane odpady komunalne i praktycznie wszystkie deponowane były w odpowiedniej kwaterze tego składowiska. Nie było wtedy mowy o pozyskiwaniu surowców wtórnych, gdyż na terenie zakładu nie istniały odpowiednie instalacje do segregacji odpadów. Obecnie na tym terenie została przeprowadzona rekultywacja polegająca na odpowiednim ukształtowaniu bryły składowiska i przykryciu jej grubą , pół metrową warstwą ziemi.

Drugi sektor nowego składowiska został oddany do eksploatacji w 2010 r. Jest on wyposażony w system zabezpieczeń chroniących przed zanieczyszczeniami gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych. W nowym sektorze deponowane są odpady niepodlegające odzyskowi w żadnym z procesów technologicznych.

              

PODCZYSZCZALNIA                                                                SKŁADOWISKO

Podczyszczalnia

Podczyszczalnia jest instalacją znajdującą się na północ od eksploatowanej części składowiska. Celem jej jest odbiów odcieków z obu kwater składowiska oraz podczyszczenie ich do parametrów pozwalających na odpływ kanalizacją komunalną. Technologia oparta jest na procesach biologicznych (nitryfikacja oraz denitryfikacja) wraz z wykorzystaniem technologii MBR (zewnętrzny układ membranowy służący do odseparowywania osadu czynnego).

Wirtualna mapa zakładu:

Kliknij na oznaczone obszary i dowiedz się więcej.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij